คำนวณวันคลอดเลือกวันแรกของประจำเดือนที่มาครั้งสุดท้าย


รอบประจำเดือนของคุณมีระยะห่างกี่วัน*การนับรอบเดือน เช่น เดือน กันยายน มีประจำเดือนมาวันแรกวัน ที่ 28 เดือนต่อไป เดือนตุุลาคม ประจำเดือนมาวันแรกวันที่ 26 กรณีนี้ระยะห่างรอบเดือนก็จะเท่ากับ 28 วัน